Inwentaryzacje budowlane / Rysunki techniczne

W ramach oferty wykonujemy obmiary inwentaryzacyjne domów, mieszkań, lokali użytkowych, budynków użyteczności publicznej

W skład projektu wchodzi:

- obmiar fizyczny lokalu/obiektu

- dokumentacja fotograficzna

- rzuty, przekroje, elewacje

- plany zagospodarowania terenu
Rysunek techniczny - rzuty, przekroje, elewacje

Rysunek techniczny odręczny

kalka, ołówek, rapidograf

Geometria wykreślna