Adaptacje poddaszy użytkowych

W ramach projektu oferujemy:

- obmiar poddasza (inwentaryzacja)

- wydzielenie nowych pomieszczeń

- dokumentacja techniczna - rzuty, przekrojeRzuty / Rysunki techniczne