Zapraszamy do darmowej konsultacji

zostaw swój numer a my wkrótce oddzwonimy

inż. Katarzyna Ciułkowska

E-mail: kcinterior@wp.pl tel 720790130

Toruń

Formularz kontaktu


Obowiązek informacyjny RODO

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KC INTERIOR-PLAN z siedzibą w Toruniu

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu :

- wykonania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w szczególności: marketingu produktów własnych, prowadzenia akcji marketingowych przesyłania informacji o działalności Administratora, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) Pani/Pana dane zostały pozyskane:

-bezpośrednio od Pani/Pana, -w ramach wykonania umowy, -ze źródeł publicznie dostępnych

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, w przypadku jej udzielenia

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych,

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.


powrót do strony głównej

Contact form:

If You have questions please leave Your contact for us.Stwórz swoją stronę internetową lub sklep internetowy z Mozello.

Szybko, łatwo, bez programowania.

Zgłoś nadużycie Dowiedz się więcej