Rysunek Techniczny - Kalka Rapidograf

Przyjmuję zlecenia - oferta dla studentów i firm - rysowanie, projektowanie, przerysowywanie rysunków technicznych odręcznie ( zaliczenia, prace dyplomowe) oraz w wersji elektronicznej - branża budowlana, architektoniczna. Projekty, adaptacja pomieszczeń - architektura wnętrz. Inwentaryzacje architektoniczne pomieszczeń - pomiary.

Szkice, rzuty, przekroje, rozwinięcia, schematy itp - dokumentacja techniczna.

A4 - 150 zł netto
A3- 200zł netto